[9] Medvode, 2019

Los resultados de la primera etapa de nuestra investigación, Monumento imaginario a Branislava Susnik, fueron presentados al público a través de la muestra Branislava Susnik entre aguas, realizada en la Biblioteca de Medvode con la colaboración de Aleš Cigale y Henrike von Dewitz, y comentada para el público asistente por Barbara Pregelj y Francisco Tomsich.

Rezultati prve faze raziskave Namišljeni spomenik Branislavi Sušnik so bili javnosti predstavljeni na razstavi Branislava Sušnik med vodami, ki je bila v Knjižnici Medvode in pri pripravi katere sta sodelovala Aleš Cigale in Henrike von Dewitz, občinstvu pa sta jo prestavila Barbara Pregelj in Francisco Tomsich.

Cámara | Kamera: Henrike von Dewitz

La muestra consistía simplemente en cuatro diseños realizados por Francisco Tomsich impresos (color, 100 x 70 cms), enmarcados y colgados en las paredes de la rampa techada de acceso a la biblioteca: presentaban la encuesta y sus resultados primarios, el Proyecto de Monumento a Branislava Susnik, una composición con dibujos de escolares de Medvode y la reproducción, acompañada de su correspondiente traducción (realizada por Barbara Pregelj), de un artículo sobre Branislava Susnik tomada de la prensa paraguaya:

Razstavljene so bile štiri slike, ki jih je oblikoval Francisco Tomsich in so bile natisnjene (barvni tisk, 100 x 70 cm), uokvirjene in obešene na stebre pred vhodom v knjižnico. Na njih je bila upodobljena anketa in njeni prvi rezultati, osnutek spomenika Branislavi Sušnik, kompozicija z risbami medvoških šolarjev in reprodukcija s prevodom članka o Branislavi Sušnik iz paragvajskega tiska, ki ga je pripravila Barbara Pregelj:

Se presentó también, el día de la inauguración de la muestra, una publicación homónima que incluía diversos materiales recolectados durante la investigación:

Ob otvoritvi razstave je izšla tudi istoimenska brošura z različnim gradivom, ki je nastalo med raziskavo:

El día 12 de noviembre de 2019 se realizó una charla junto a la antropóloga Marija Mojca Terčelj y el cineasta Matjaž Žbontar, autor del documental Branka Šamanka (Fatamorgana/RTV Slovenija, 2010.

12. novembra 2019 je v Knjižnici Medvode potekala projekcija dokumentarnega filma Branka Šamanka (Fatamorgana/RTV Slovenija, 2010) ter pogovor z Marijo Mojco Terčelj in režiserjem filma Matjažem Žbontarjem.

2020, Bivališča Branislave Sušnik | Moradas de Branislava Susnik

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar